รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรานายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง 038517280 
301โรงเรียนดัดดรุณี  038512547 
302โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  038515941 
303โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา  038592161 
305โรงเรียนเบญจมมราชรังสฤษฏิ์ 2  038981614 
306โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสาร วิทยา  038593149 
308โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5  038517197 
309โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  038511559 
310โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  038502213 
311โรงเรียนดอนฉิมพลีวิทยาคม  038585128 
312โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา  038581109 
313โรงเรียนไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  038132073 
314โรงเรียนหมอนทองวิทยา  038513055 
315โรงเรียนบางปะกง ( วิทยายน )  038531400 
316โรงเรียนผาณิตวิทยา  038131841 
317โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  038577021 
318โรงเรียนวิทยราษฎร์รังสรรค์  038587096 
401โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม  038541138 
402โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม  038527268 
403โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  038502060 
404โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา )  038551127 
405โรงเรียนหนองแหนวิทยา  038523385 
406โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  038591078 
408โรงเรียนสนามชัยเขต  038552432 
409โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  038589123 
410โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา  038589255 
411โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา  038502009 
412โรงเรียนมัธยมวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา  0385560612 
413โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม  038515609