ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรุ่งราวรรณ นาคสินพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
2นางพรทิพย์ ก้องอุบลสมุทรปราการเมืองปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
3นางสาวปิยะพร วงษ์อุดมพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)วัดคู้ลำพัน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
4นางสาวอรอุมา หนูยังราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกวัดราษฎร์ศรัทธา สพป.เพชรบุรี เขต 1
5นายพฤทธิ์ ศรีพิทูลพาทย์มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราลาออกจากราชการ 
6นายคมกริช อุดารักษ์หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.2