ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเฉลิม ฤทธิยาบางปะกง(บวรวิทยายน)ชุมชนจิกดู่ สพป.อำนาจเจริญ
2นางสาวกุลธิดา อวนศรีเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการชุมแพพิทยาคม สพม.25
3นายชนินทร์ แก้วบุญเรืองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการน้ำพองศึกษา สพม.25
4นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์ดัดดรุณีสนง.ศึกษาธิการจ.ฉะเชิงเทรา สนง.ปลัดก.ศึกษาธิการ
5นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็งดัดดรุณีสนง.ศึกษาธิการจ.ฉะเชิงเทรา สนง.ปลัดก.ศึกษาธิกา