ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนุชจิรา เมฆทันต์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการพรหมคีรีพิทยาคม สพม.12
2นางสาวอังคณา นภาแจ่มจันทร์บางพลีราษฏร์บำรุงมัธยมทับทิมสยาม04ในประอุปถัมภ์ สพม.33
3นางสาวยลลัดดา ไวฉลาดบางบ่อวิทยาคมกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24