ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเฟื่องฟ้า มรรคดีปทุมคงคารร. บ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5
2นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์สพป.สระแก้ว เขต 2 สพป.สระแก้ว เขต 2
3นางบุญทิพา ภู่เนตรมัธยมวัดด่านสำโรงรร.ศรีมโหสถ สพม. เขต 7
4นางสายสุณี บาฤษีดัดดรุณีลาออกจากราชการ