ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนงลักษณ์ เรือนทองบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ
2นางสาวปัทมา ทองดีราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านโตนด สพป.นครราขสีมา เขต 1
3นายสมาน ลิ้มน้ำคำสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
4นายดุสิทธิ์ อินทรวัดโสธรวรารามวรวิหารถึงแก่กรรม