ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศุขสรรณ์ แจ้งใจมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์รร.ราชวินิตบางแคปานขำ สพม.2
2นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่างเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.ราชวินิตบางแคปานขำ สพม.เขต1
3นายอภินันท์ ก้อนกลีบเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1
4นายเกษม วิจิโนมัธยมวัดด่านสำโรงรร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.เขต 2
5นางสาวเบญจวรรณ ชัยวิชานวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.ศิริวัฒนาธร สพม.2