ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศรีสุดา สุวรรณไตรย์หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาลาออกจากราชการ 
2นายเรืองยศ เรืองจันทร์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรร.บ้านหนองสองห้อง สพป.ชลบุรี เขต2
3นางสาวนภา ทองประเสริฐเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการรร.วัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
4นายประเสริฐ อาจภักดีบางแก้วประชาสรรค์รร.บ้านเขาวังแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2