ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวญาณกาญจน์ จิตคำรณไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดส
2นางสาวสุธาสินี เจ้ยชุมปทุมคงคาโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ