ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสะอาดศรี เจริญชัยผาณิตวิทยาลาออกจากราชการ 
2นายสมชัย อภิรัตนาชัยบางบ่อวิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นายเอื้อน ไทยเจริญวัดเปี่ยมนิโครธารามถึงแก่กรรม 
4นายเอนก มูฮำหมัดหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาลาออกจากราชการ 
5นายฐนพงศ์ สอนสะอาดเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการลาออกจากราชการ 
6นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณีพูลเจริญวิทยาคมลาออกจากราชการ 
7นางสาวนภาลัย ขันแก้วราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกโรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการเขต 1
8นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิคำทับปทุมคงคาโรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
9นางสาวมุกดา ลั่นสินวัดทรงธรรมโรงเรียนบ้านในปง สพป.ตรัง เขต 2
10นายภัทรพล แก้วเสนาวัดทรงธรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
11นายอุเทน ทัศเกษรบางบ่อวิทยาคมโรงเรียนบางสี่วิทยา สพม.สุพรรณบุรี
12นางสาวจินดา เชื้อวงษ์ราชวินิตบางแก้วโรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำพู
13นายอรรถพล เรืองกลิ่นมัธยมวัดด่านสำโรงโรงเรียนไทรน้อย สพม.นนทบุรี
14นางสาวจิตติยา ปะรัยนุเทพศิรินทร์ สมุทรปราการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.สุรินทร์
15นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์บางแก้วประชาสรรค์โรงเรียนคีชรภูมิพิสัย สพม.ุรินทร์
16นางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้มบางบ่อวิทยาคมโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.นครปฐม