ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุภาณี เตชะสิทธิ์ดัดดรุณีโรงเรียนสาลึก สพป. น่าน เขต 1
2นายเอกลักษณ์ แก้วกันทาปทุมคงคาโรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป.น่าน เขต 1
3นายกิตติกร บุญเรืองบางบ่อวิทยาคมโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สพป.น่าน เขต 1
4นางสาวพีรญา แคนติสมุทรปราการโรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม.นครราชสีมา
5นายภานุวัฒน์ เรืองรังษีหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขตื 2
6นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชันบางบ่อวิทยาคมโรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1
7นายผดุง แก้วประดิษฐ์สมุทรปราการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.พะเยา
8นางสาวบุรีรักษ์ ต๊ะผัดบางพลีราษฎร์บำรุงโรงเรียนบ้านสบปีน สพป. น่าน เขต 2
9นางสาวนุชจเร โลหกิจราชวินิตบางแก้วโรงเรียน สพม.พังงา ภูเก็ต
10นางสาวสุพัตรา เมืองพวนราชวินิตบางแก้วรร.บึงกาฬ สพม.บึงกาฬ
11นางสาวอรสุดา ศรีพิกุลวัดโสธรวรารามวรวิหารโรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม
12นางสาวเกศรา คณฑามัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทราโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท
13นางสาวทัศนีย์ หาญชุกวัดโสธรวรารามวรวิหารรร.บางกอกวิทยา สพป.น่าน เขต 2
14นางสาวสมพงษ์ จันทร์มานวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการรร.บางกอกวิทยา สพป.น่าน เขต 1
15นางสาวทิพย์สุดา จงไกรจักร์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกรร.ระยองวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง