ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุวิมล จงมีสุขโรงเรียนสนามชัยเขตโรงเรียนแสนสุข สพม.ชลบุรี ระยอง
2นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสารโรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา )พนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการศึกษา
3นายอุทัย นนกระโทกโรงเรียนดอนฉิมพลีวิทยาคมโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว กระทรวงมหาดไท
4นางสาวซาวียะห์ ราแดงโรงเรียนสนามชัยเขตโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์ สพม.ยะลา
5นายเทิดทูน วรวะไลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราสพม.ขอนแก่น สพม.ชอนแก่น
6นางฐิติพร เรืองนุ่นโรงเรียนสตรีสมุทรปราการลาออกจากราชการ 
7นางสาวอภิชญา วงศ์เพ็ชรชัยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
8นางสาวอรญา อรญา ศรียางค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราลาออกจากราชการ 
9นางวราภรณ์ สาเงินโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงลาออกจากราชการ 
10นายวัทนพร บุญเดชโรงเรียนวัดทรงธรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม.เพชรบุรี
11นายพูลศักดิ์ อังวัชรปราการโรงเรียนดอนฉิมพลีวิทยาคมลาออกจากราชการ