ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนิตยา ศรีแนนโรงเรียนดัดดรุณีโรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม.มุกดาหาร
2นางสาวสุวิมล ปัสสาวัฒนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราสพป.เลย เขต 1 สพป.เลย เขต 1
3นางสาวเบญจมาศ เรืองสุขโรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา )โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. พัทลุง